Arrangementer

Kommende arrangementer:

Bowling i City2: Første bowling aften tirsdag den 7. september. Indbydelsen kan ses her.

Vinterskydning: 1. mandag i oktober (4. oktober). Indbydelsen kan ses her.

Generalforsamling for året 2020 afholdes tirsdag den 26. oktober 2021. Indkaldelse udsendes senere og kan efterfølgende ses her.

Julearrangement afholdes den første søndag i december (5. december). Indbydelse følger her.

Gardermarch: søndag den 26. september. Tilmelding via hjemmesiden: www.gardermarch.dk Vi opfordrer alle til at deltage i dette traditionsrige arrangement.

Fugleskydning udsat til 2022.